Saturday, 16 October 2010

Post – Industrial Revolution: call for submissions for an art residency scheme in Birmingham, UK. Deadline: 1 December 2010

About the project 

Post Industrial Revolution is an artistic residency exchange between the UK and Poland focusing on the cities of Birmingham and Gdansk, in particular the areas of Digbeth and the Gdansk Shipyard. The comparisons between Digbeth and the Gdansk Shipyard as post industrial sites are of significance, each city has at some stage been deeply affected by the demise of industry, its movement abroad, and more recently the development of cultural and leisure industries in these former industrial areas. What interests us is how visual art can be seen to carry out and reflect this shift in usage, the change in social and industrial history of such spaces and its implications.

Post-Industrial Revolution is developed in collaboration with the Lombard Method (UK) and Wyspa Institute of Art (Poland). The Project is conceived by curators Roma Piotrowska and Kate Pennington – Wilson in partnership with Polish Expats Association. Post – Industrial Revolution is supported by the National Lottery through Arts Council England and Birmingham City Council.
For more information about the project visit our blog http://www.postindustrialrevolution.blogspot.com/

About the residency
Three artists from each country will be selected to take part in the exchange and invited to respond to the industrial heritage of these districts. We are currently seeking submissions from Polish artists (resident in Poland) to take part in the first strand of this project. The three applicants from Poland will be offered a 1 month residency (15 of January 2011 – 15 of February 2011) in Birmingham. This Residency will culminate in a two week exhibition within the studio/ project space of the Lombard Method. A series of events including a workshop, artist talk and screening will be developed to accompany the exhibition. The Gdansk element of this exchange will take place in May 2011.

We particularly welcome applications from early career artists with an interest in develop site specific works.

Post – Industrial Revolution offers:

 • Accommodation for 1 month in Birmingham
 • Flight costs
 • Expenses @ £400 per person for 1 month
 • £350 towards Material costs for each artist to develop new art works (please note this amount will need to include the hire costs of any equipment required)
 • Use of the project spaces at the Lombard Method
 • An organized Group critique developed through the Lombard Method offering artists feedback and critical discourse during the residency
 • The opportunity to take part in an exhibition internationally
 • The opportunity to develop relationships with members of the Lombard Method, other art organizations and artists based in Birmingham

The chosen artist will be expected to:

 • Develop research focusing on the history and social context of Birmingham including visiting museums, galleries, archives etc.
 • Produce site responsive work, reflecting the changing nature of Digbeth and its historical context which will be displayed during the final exhibition. Work must be new and consist of any media (installation, performance, video, photography, painting, sculpture, etc.).
 • Take part in an artist talk during the residency period, (offering insight into each artists individual practice). This will take the form of an open discussion between artists and curators.
 • Engage in artistic and curatorial dialog with the curators and the Lombard Method team in the development of their ideas and activities
 • Engage with local communities during their stay and take advantage of opportunities for critical and artistic discourse and exchange of ideas

To apply for this residency you must be:

 • at the early stage of your career
 • A Polish citizen or resident in Poland for 3 years or more

To apply please send

 1. Your reasons for applying (no more than one side of A4)
 2. Project proposal with an example budget of up to £350 for developing new work – doesn't have to be realized during the residency (no more then one side of A4)
 3. Your CV
 4. Examples of previous work (A selection of photographs, or other documentation of your work. A CD of images is also acceptable.  Please do not send original artwork).
 5. A completed equal opportunities monitoring form (you can find it here).

Please send applications via email to postindustrial.revolution@gmail.com
or via post to Roma Piotrowska, Flat 3, 14 York Rd, B16 9JB, Birmingham, UK.

Deadline for receipt of applications: Wednesday, the 1st of December 2010. We will notify successful applicants between 15 and 20 of December 2010. It is anticipated that successful applicants will arrive in Birmingham during the 3rd week of January 2011.

For an informal discussion prior to submitting an application contact Roma Piotrowska or Kate Pennington-Wilson via email postindustrial.revolution@gmail.com

Please note: Proposals should be sent preferably in English, but we also accept applications in Polish. 

POST – INDUSTRIAL REVOLUTION OGLASZA NABÓR KANDYDATOW NA REZYDENCJĘ ARTYSTYCZNĄ W BIRMINGHAM W WIELKIEJ BRYTANII. TERMIN NADSYLANIA ZGLOSZEŃ: 1 GRUDNIA 2010

wersja angielska 
O PROJEKCIE
Post Industrial Revolution jest wymianą artystyczną pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, skupiającą się na dwóch miastach: Gdańsku i Birmingham, a w szczególności na dwóch obszarach tych miast– Stoczni Gdańskiej oraz dzielnicy Digbeth. Podobieństwa miedzy Birmingham i Gdańskiem są znaczące. Oba miasta, w którymś momencie historii, musiały zmierzyć się z upadkiem wielkich zakładów przemysłowych. W wyniku tego i Birmingham i Gdansk dysponują obecnie imponującymi przestrzeniami poprzemysłowymi, które mają być wkrótce przekształcone w nowoczesne centra obu miast. Post – Industrial Revolution jest pretekstem do wyprodukowania prac w stosunku do historii i uwarunkowań społeczno – politycznych owych miejsc, oraz podejmujących problemy związane ze zmianą ich przeznaczenia.
Projekt jest organizowany we współpracy z the Lombard Method (Birmingham) i z Instytutem Sztuki Wyspa (Gdansk). Producentami projektu są kuratorki Roma Piotrowska i Kate Pennington – Wilson oraz Polish Expats Association. Post – Industrial Revolution jest dofinansowany przez National Lottery poprzez Arts Council England oraz Birmingham City Council.
Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj do naszego bloga:


O REZYDENCJI
Trzech artystów z każdego kraju zostanie wybranych aby wziąć udział w wymianie artystycznej i zostanie zaproszonych do wyprodukowania pracy odnoszącej się do przemysłowej spuścizny dzielnicy Digbeth oraz Stoczni Gdanskiej. Obecnie czekamy na zgłoszenia artystów z Polski ( lub rezydentów w Polsce) którzy chcieliby przyjechać na rezydencję do Birmingham. Trzem zwycięzcom zostanie zaproponowany miesięczny pobyt twórczy (od 15 stycznia 2011 do 15 lutego 2011) w Birmingham. Rezydencja zostanie zakończona, trwającą dwa tygodnie, wystawą w studio/przestrzeni projektowej the Lombard Method. Wystawie będą towarzyszyć warsztaty, spotkanie z artystami i pokaz filmów. Artyści z Wielkiej Brytanii przyjadą do Gdańska w maju 2011.
Poszukujemy artystów będących na początku kariery artystycznej, którzy interesują/zajmują się sztuką odnoszącą się do specyfiki miejsca.

Post – Industrial Revolution w ramach rezydencji artystycznej oferuje:
 • Zakwaterowanie przez 1 miesiąc w Birmingham 
 • Pokrycie kosztów przelotu
 • Pokrycie kosztów pobytu w Birmingham przez 1 miesiąc w wysokości £400 na osobę
 • Pokrycie kosztu materiałów do wyprodukowania nowej pracy artystycznej w wysokości do £350 na osobę (w tę sumę należy wliczyć potencjalny wynajem sprzętu, taki jak rzutniki, głośniki etc.)
 • Możliwość korzystania ze studia the Lombard Method
 • Konsultacje z artystami the Lombard Method i kuratorkami mające na celu analizę krytyczną realizowanego projektu
 • Możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej wystawie
 • Możliwość nawiązania zawodowych kontaktów z członkami the Lombard Method oraz innymi organizacjami artystycznymi w BirminghamWybrani artyści będą zobowiązani do:

 • Przeprowadzenia researchu dotyczącego historycznego i społecznego kontekstu Digbeth oraz Birmingham, włączając w to odwiedzenie muzeów, galerii, archiwów etc.
 • Wyprodukowania pracy artystycznej odnoszącej się do specyfiki miejsca, odzwierciedlającej zmieniający się charakter dzielnicy Digbeth i jej historyczny kontekst. Praca musi być nowa i może być wykonana w dowolnym medium (instalacja, performance, video, fotografia, malarstwo, rzeźba, etc.). Zostanie ona pokazana na finalizującej rezydencję wystawie.
 • Wzięcia udziału w “spotkaniu z artystami”, które zostanie zorganizowane podczas trwania rezydencji i będzie miało formę luźnej dyskusji pomiędzy kuratorkami i artystami (spotkanie ma na celu przedstawienie praktyk artystycznych każdego z artystów).
 • Zaangażowania się w dialog pomiędzy kuratorami oraz członkami the Lombard Method w celu rozwinięcia idei powstającej pracy artystycznej
 • Zainteresowania lokalnymi społecznościami i wykorzystywania możliwości do krytyczno – artystycznej analizy projektu oraz wymiany idei i myśli
Aby aplikować na tę rezydencję musisz:
 • Być na początku kariery artystycznej
 • Być obywatelem Polski lub rezydentem w Polsce przez co najmniej 3 lata
Aby aplikować należy wysłać:
 1. List motywacyjny wyjaśniający dlaczego aplikujesz właśnie na tę rezydencję (nie więcej niż jedna strona A4)
 2. Propozycję projektu z przykładowym budżetem (do £350) na wyprodukowanie pracy – projekt nie musi być zrealizowany podczas rezydencji ( nie więcej niż jedna strona A4)
 3. Twoje CV
 4. Przykłady poprzednich prac (Wybór zdjęć, bądź inna dokumentacja Twoich prac. Może być także CD ze zdjęciami. Prosimy o nie przysyłanie oryginałów prac).
 5. Wypełniony formularz “równych możliwości” (który możesz znaleźć tutaj)

Prosimy przysyłać aplikację e-mailem na adres postindustrial.revolution@gmail.com
lub pocztą na adres Roma Piotrowska, Flat 3, 14 York Rd, B16 9JB, Birmingham, UK.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w Środę, 1 grudnia 2010. Osoby zaproszone na rezydencję będą powiadomione o zakwalifikowaniu się pomiędzy 15 a 20 grudnia 2010. Oczekuje się, że artyści przyjadą do Birmingham w trzecim tygodniu stycznia 2011.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji dotyczących projektu lub na temat nadsyałania zgłoszeń skontaktuj się z Romą Piotrowską lub Kate Pennington-Wilson mejlowo na adres postindustrial.revolution@gmail.com

Uwaga: Aplikacja powinna być napisana po angielsku, ale akceptujemy także te napisane po polsku.

EQUAL OPPORTUNITIES MONITORING FORM

Please copy and paste this EQUAL OPPORTUNITIES MONITORING FORM into your application. 
Prosimy o skopiowanie i wklejenie tego FORMULARZA RÓWNYCH MOŻLIWOŚCI do Twojej aplikacji 


EQUAL OPPORTUNITIES MONITORING FORM
CONFIDENTIAL

This information is used solely for monitoring purposes and will be kept in the strictest confidence.  You are not obliged to fill in this form, but it will assist us if you do so. Please complete this form and return it with your application for Post-Industrial Revolution residency.


 1. Where did you hear about this opportunity?


 1. Are you?

  • Female
  • Male

 1. What is your age?

  • under 16
  • 16-19 yrs
  • 20-24 yrs
  • 25-34 yrs
  • 35-44 yrs
  • 45-54 yrs
  • 55-64 yrs
  • 65-74 yrs
  • 75+ yrs

 1. How would you describe your ethnic origin? 

·        White Polish
·        Any other White background
·        Any other background
·        Prefer not to say

 1. Do you have a disability or long standing health condition?

  • Yes
  • No

 1. Are you?

  • Working full time
  • Working part time
  • Looking after family/home
  • Self-employed
  • Unemployed
  • Studying
  • Retried
  • Prefer not to say


Monday, 11 October 2010

Our venues: The Lombard MethodElla Lucas' The Purple Ceiling, 2010

The Lombard Method is an independently run studio and project space based in a former metal works in Digbeth, led by 8 Birmingham based artists. Functioning primarily as a large communal studio with flexible project spaces, the objectives of the group are to develop individual practice through critical dialogue and group interaction, and to engage with other artists through a programme of residencies, exhibitions, and events.
The Lombard Method are:
Rachel Darke, Sarah Farmer, Matt Foster, Matt Geden, Joanne Masding, Adam Smythe, Tim Stock, and Joe Welden.

Project / residency space 
All photography herein by either Matt Geden, Tim Stock or Joseph Welden.

Our venues: Wyspa Institute of Art (ISW), Gdansk


 Health and Safety exhibition, 2004
Peryskop:Joanna Rajkowska exhibition, 2009

Since September 2004 the former Basic Shipbuilding School in the grounds of Gdańsk Shipyard, has been the home of the Wyspa Institute of Art, run by Wyspa Progress Foundation.  The space was founded by curator Aneta Szylak, and artist Grzegorz Klaman, whose long-term involvement in the groundbreaking, alternative and politically involved Gdansk art scene bore fruit to an innovative artistic organisation combining the presentation of contemporary art with deliberations on the shape of social culture. Its character and programme comes from site specifity, its history, haritage, but also its planned future. The ambition of Wyspa Institute of Art is to stimulate intelectually through exhibitions, talks, screenings, workshops and debates. Wyspa is also very well known nationally and internationally.


In close proximity to Wyspa Institute of Art there is another space run by Wyspa Progress Foundation - Modelarnia, which is more of a studio and project space.
Modelarnia